ZÁPIS DO MŠ LIBNÍČ 2024

Termín zápisu do MŠ Libníč, kterou zřizuje Obec Libníč proběhne v termínech:

6. 5. 2024 od 8:30 – 11:30
7. 5. 2024 od 8:30 – 11:30

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání s přílohami do MŠ Libníč můžete přinést
osobně nebo doručit:

 • datovou schránkou (číslo datové schránky školy k7ch4h),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí obyčejný e-mail) martina.ambrozova@skolka-libnic.cz,
 • poštou (Libníč 47, 373 71 Libníč),
 • osobně.

Povinné doklady, které musíte mít s sebou:

 • rodný list
 • žádost o přijetí (Evidenční list)
 • lékařské potvrzení od praktického dětského lékaře o zdravotním stavu a o očkování dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)

Hodnotící kritéria pro přijímací řízení do MŠ Libníč pro školní rok 2024/ 2025

1. Trvalý pobyt dítěte v obci Libníč a Jelmo
2. Věk dítěte v pořadí:

 • pětiletí (předškoláci – musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu)
 • čtyřletí
 • tříletí

Poznámka:

 • Věk dítěte (pětiletí, čtyřletí, tříletí) je počítán k 31.8.2024 (např.: děti narozené do 31.8. 2020 jsou posuzovány jako čtyřleté, do 31.8. 2021 jako tříleté …). Kritérium
  rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší. Ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)
 • Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území obce Libníč a Jelmo, může být přijato do MŠ pouze v případě dostatečné kapacity školy.

Dokumenty ke stažení:

Informace k zápisu

Ostatní dokumenty

GDPR