Režim dne

6:30 – 8:15
SCHÁZENÍ DĚTÍ
(didaktické skupinové a individuální činnosti, zájmové činnosti, spontánní činnosti, jazykové a dramatické chvilky, smyslové hry, individuální cílené činnosti s dětmi)

8:15 – 8:30
RANNÍ CVIČENÍ

8:30 – 8: 45
HYGIENA, SVAČINA

8:45 – 9: 45
DIDAKTICKY CÍLENÉ ŘÍZENÉ ČINNOSTI ve formě spontánních i řízených činností

9:45 – 11:45
HYGIENA, PŘÍPRAVA NA POBYT VENKU A POBYT VENKU

11:45 – 12:15
HYGIENA, OBĚD, PŘÍPRAVA NA ODPOČINEK

12:15 – 14:00
ODPOČINEK

14:00 – 14:30
HYGIENA A ODPOLEDNÍ SVAČINA

14:30 – 16:30
ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST, VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Platby a ceník

 • výše školného: 600,- / měsíc
 • výše stravného: přesnídávka 9,- Kč, oběd 26,-Kč, svačina 9,-Kč

Bankovní spojení: 2300851041/2010, FIO banka

Odhlašování a přihlašování stravy

Obědy a odpolední svačiny se odhlašují den dopředu nejdéle do 10:00 hodin, upřednostňujeme omluvenky prostřednictvím aplikace Twigsee, popřípadě telefonicky na čísle: 704 566 352.
Pokud dítě náhle onemocní o víkendu je možnost odhlášky v pondělí do 8:00 hodin.

V případě, že není možno dítě odhlásit v daném termínu, je možno si oběd první den nepřítomnosti vyzvednout v mateřské škole od 11:00 – 11:15 hodin do vlastních nádob.
Nádoby nesmí být skleněné!!!

Důležité telefonní čísla.

Co děti potřebují do mateřské školy

 • Bačkorky s bílou podrážkou, pevnou patou a bez kovových přesek
 • Plastový nebo plechový hrneček na pitný režim
 • Hřeben
 • Holinky a pláštěnku
 • Pyžamo
 • Náhradní oblečení do sáčku (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky)

PROSÍME VŠE PODEPSANÉ.

S čím nám můžete pomoci?

 • podpořit oslavy narozenin dětí
 • doplnit rozličný materiál
 • zajistit nebo vytipovat zajímavé besedy
 • účastnit se přípravy akcí pořádaných školkou
 • zapojit se do tématu třídy (přinést materiál…)

Přijímání dětí

Naleznete v sekci úřední deska – informace k zápisu.

Akce a aktuality

Naleznete v sekci aktuality.