Vánoční besídka

V loňském roce nám situace nedovolila se přímo podělit s rodiči a blízkými dětí o zážitky a sdílení vánočních písniček a básniček. Zůstalo nám však alespoň krásné video, které nezapomenutelné okamžiky zachytilo a navždy zachovalo. Letos jsme si moc přáli, aby děti mohly rodičům ukázat, co se během několika málo týdnů naučily. Trénování básniček a písniček nám na nějakou dobu překazilo uzavření školky, ale nakonec to děti zvládly. V pátek, týden před Štědrým dnem, se v podvečer konala besídka u Betléma na návsi v Libníči. Děti byly šikovné, všichni jsme si předvánoční atmosféru užili a doufáme, že i Ti, co se přišli podívat. Po besídce děti našly v Betlémě na seně krásné dárky, ze kterých měly velikou radost. A poté jsme všichni byli od pana starosty pozváni na dětský punč, rodiče přinesli cukroví. Byly to příjemně strávené chvíle. Děkujeme.
Přejeme vám všem ze srdce vše nejlepší v novém roce 2022, štěstí a hlavně zdraví.
MŠ Libníč